NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

SZUKAJ NA STRONIE:

Rezerwat przyrody „Puszcza u Źródeł Radomki”

Lasy Przysuskie zwane również Puszczą Rozwadowską stanowią duży kompleks leśny w obrębie Garbu Gielniowskiego. W drzewostanie obok sosen występują dorodne jodły, dęby, buki i graby, których wiek dochodzi do 140 lat. W tych dziewiczych lasach znajdują się źródła jednej z większych rzek regionu – rzeki Radomki,. Teren ten objęty jest ochroną jako rezerwat przyrody „Puszcza u źródeł Radomki” o pow. 74,03 ha, utworzony w 1978 r., w celu ochrony wielogatunkowych drzewostanów o charakterze naturalnym, ze znacznym udziałem jodły, buku i dębu rosnących w najbardziej wysuniętym na północ kompleksie leśnym dawnej Puszczy Świętokrzyskiej. Cechą charakterystyczną tego terenu jest zbliżony do naturalnego charakter lasu, gęsty podszyt i skąpe runo. W pobliżu rezerwatu znajdują się stawy „Huta” w dolinie rzeki Radomki przyciągające ptaki wodne i błotne. Znajduje się tu również wiele wąwozów, rozlewisk wodnych, źródlisk, pagórków oraz pozostałości po kopalniach rudy.

puszcza u źródeł radomkipuszcza u źródeł radomkipuszcza u źródeł radomki

album fotograficzny

ATRAKCJE NA MAPIE

KALENDARIUM WYDARZEŃ


wirtualne zwiedzanie

Aktywna Wieś

szlak kulinarny

smaki radomki

w gminie wieniawa

NASZE GMINY:


gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew
dofinansowanie logotypy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.W DOLINIE RADOMKI
skrócone menu

Aktualności
Galeria
Mapa strony
Kontakt

© 2020 W Dolinie Radomki |
Licznik wizyt: 3517470

Projekt i wykonanie:
Agencja Zarządu Nieruchomości
i Rozwoju Regionalnego

m.ostrowska